HOME ABOUT ME THE BREED SHOP HUNDAR/DOGS ART CONTACT PHOTO LINKS

 logga.jpg   villarosa.se

                   KENNEL VILLAROSA                            ​SOFTCOATED WHEATEN TERRIER                 Last update 2024-07-11

                                     

Colostrum

100% rent råmjölkspulver.

 

 
Hund/dog

Valpens första levnadsår lägger grunden för resten av livet. Det är en period i hundens liv där den kommer att utsättas för mycket stress, som kan ha dålig inverkan på hundens tarmsystem.

 De antikroppar och  andra aktiva tillväxtfaktorer som finns i råmjölk stärker valpens naturliga motståndskraft.

 Flera studier visar betydelsen av råmjölk (colostrum) för att etablera en sund mag- tarmflora. Denna är mycket viktig för att valpen skall utveckla en naturlig motståndskraft och ett bra immunförsvar.

 Får valpen ett kosttillskott på råmjölk, colostrum, under det första året, så lägger man grunden för en god absorbtion av näring samtidigt som råmjölkspulvret kan bidra till att minska risken för infektioner, diarré och tarm-inflammation.

 Råmjölkspulvret är dessutom mycket bra att ge under avvänjningen.

Dom vanligaste sjukdomstillstånden på Wheaten Terriern är problem med magen, såsom mag/tarm problem, diaréer och kräkningar. Även hudproblem såsom hudtumörer, pyoderma, klåda, och akut dermatit, men även tillstånd som kan ha med immunförsvaret att göra, såsom atheroma och atopi, troligtvis hör en del av hudproblemen också hör hit.

 

Ovanstående problem kan vara ärftliga, men forskning har visat att dagens sterila hundfoder kan var en orsak. Hundarna får inte i sig tillräckligt med goda bakterier för att bygga upp immunförsvaret under uppväxttiden. Detta kan ge ovanstående sjukdomstillstånd senare i hundens liv.

 

OBS! Det finns inga kända biverkningar.

Viktiga kriterier för produktion av colostrum (råmjölk) av högsta kvalitet

 

 • Colostrum ska vara framställd utan nedfrysning.
 • Colostrum ska hämtas och blandas från ett stort antal kor; det garanterar ett brett utbud av naturliga immun- och tillväxtfaktorer.
 • Ska tas endast från de fem första mjölkningarna för maximal bioaktivitet.
 • Endast från kor uppfödda på obesprutat foder, fritt från bekämpningmedel o dyl.
 • Framställd under låg temperatur för att inte förstöra de aktiva komponenterna.
 • Snabbpastöriseras för att garantera högsta mikrobiologiska aktivitet.
 • Vara testat av ett certifierat laboratorium avseende förekomst av antibiotika, steroider, hormoner, bekämpningsmedel, tungmetaller och patogener.
 • Colostrum ska endast samlas in och processas av mejeriföretag certifierade av en lämplig statlig myndighet.

 

Till shopen    Shop.jpg

.

Allmän information om colostrum (råmjölk)

Colostrums hälsobefrämjande egenskaper har varit kända inom folkmedicinen i hundratals, ja t o m tusentals år (Ayurveda). Eftersom colostrum är en färskvara med mycket kort hållbarhet har detta omöjliggjort tillvaratagandet och användandet, annat än i omedelbar anslutning till kalvningarna.

Genom att förena gamla kunskaper med modern patenterad teknik har detta problem numera undanröjts och nu finns koncentrerad colostrum i pulverform att tillgå året om. Detta öppnar för globala möjligheter vad gäller framställning och distribution av produkter baserade på colostrum. I Norden har vi av tradition använt färsk råmjölk (colostrum) i hälsobefrämjande syfte i hundratals år och med dagens framställningsmetoder kan colostrumprodukter göras tillgängliga för gemene man, året om.

 Naturens första fullnäring, colostrum (råmjölk), har utvecklats till fulländning under miljoner av år. Varje däggdjursart har sin egen näringssammansättning som har till uppgift att ge den nyfödda avkomman den bästa möjliga starten i livet, där bl a tillväxtfaktorer spelar en viktig roll.

 Men kanske viktigast av allt; råmjölken ger också "en kopia" av moderns immunförsvar till den nyfödda ungen, som helt saknar eget immunförsvar vid födseln. Utan detta första skydd dukar i regel den nyfödda under ganska snart då den inte kan värja sig mot infektioner mm. Endast hos människan förs delar av moderns immunförsvar över redan i fosterstadiet.

 Bovint colostrum (colostrum från kor) har en sammansättning som gör den mycket användbar även över artgränserna. Den är lik kvinnans bröstmjölk vilket gör den mycket lämplig för oss människor. Den är dessutom 10 till 20 gånger kraftfullare än bröstmjölk!

På skilda håll i världen pågår forskning kring detta näringsämne och bl a i Sverige ligger man väl framme. Lactoferrin är ett ämne som finns naturligt i colostrum (råmjölk). En doktorsavhandling om lactoferrin framlades av Peter Drobni vid Umeå universitet i maj 2005.

 

 

What is Colostrum

 Colostrum is the pale coloured liquid that precedes breast milk. Its proused by all female  mammals just before giving birth. It is available for newborn for approximately three days after birth.

Colostrum is rich in immuniglobulins or anti-bodies and has severas anti-microbial properties. Colostrum also contains high concentrations of leukocytes, protective white cells which can destroy  disease-causing bacteria and viruses.

 Today, Colostrum from bovine sources (cows) is available in natural food stores as a immune booster because of it's superior disease fighting qualities.

 

Some Health benefits of Bovine Colostrum

 The following are some of many health benefits when supplementing with bovine colostrum.

 

 • Better immune Health-People caught fewer colds or flus an if sick recovery was much faster than average.
 • Protection Against Auto Immune Conditions--Diseases like diabetes, asthma, lupus, allergies are delt with better.
 • Regulation of Imflammatory Response-Increase white blood cells to boost resistance and down regulates imflammatory responses.

How to Fight the H1N1 Influenza virus? Can Colostrum be an answer to the Swine flu?

 Several practitioners of alternative medicine have recomended the use of colostrum to fight the Swine Flu

There are no known side effects!

Colostrum fights Swine Flu naturally?

 Author: Subha Ekambaram

Published: Aug 24, 2009

 H1N1Swine flu is termed a pandemic by WHO. Immune boosting Colostrum, the liquid that precedes breast mislk, might be instrumental in fighting the influenza virus.

 H1N1 is a virus that causes the swine flu in humans. According to the Center for Disease Control (CDC), The world Health Organisation (WHO) signaled tha a pandemic of novel H1N1 flu was underway on June 11, 2009.

 It's belived among some medical professionals that colostrum, the pale colored liquid that is available before breastmislk is prodused, could be one way of boosting one's immuity against H1N1 svine flu.

To the shop 

back

copyright villarosa.se

Share |