HOME ABOUT ME THE BREED SHOP HUNDAR/DOGS ART CONTACT PHOTO LINKS

 logga.jpg   villarosa.se

                   KENNEL VILLAROSA                            ​SOFTCOATED WHEATEN TERRIER                 Last update 2024-07-11

                                     

OM MIG/ABOUT ME

Presentation av Kickie

 

 

Kicki-med-valp200507.jpg

Jag heter Kickie von Reis och bor i Emmaboda i sydöstra Sverige.

Jag tänkte berätta lite om mig själv och mitt hundintresse.

Jag brukar skoja och säga att,

”om jag levt ett tidigare liv så var jag nog hund då!”

 

Ända sedan jag var en liten bebis har jag älskat hundar och haft en särdeles förmåga att umgås med dom. Min mor fick hjärtat i halsgropen mer än en gång när hon hittade mig i samspråk med någon folkilsken hund, uppbunden utanför någon affär eller vid staketet till trädgården där hunden var utsläppt, men jag blev aldrig biten. Snarare tvärtom, jag blev alla hundars kompis.  Jag brukade sätta mig en liten bit ifrån dem, tillräckligt nära för att de skulle nå mig, men ändå utanför deras integritet. Detta förstod jag naturligtvis inte då, utan det var helt naturligt för mig att inte tränga mig på.

Jag visade mitt intresse och pratade med dem, ville de komma fram till mig var de välkomna. De flesta var nyfikna och undrade vad jag var för krumelur och kontakten var tagen.

 När jag blev lite äldre trakasserade jag alla hundägande grannar och släktingar med att knacka på och fråga: - Får jag gå ut med hunden? Hemma var tjatet naturligtvis olidligt och som nioåring fick jag äntligen min första hund, en blandras där pappan var Irländsk Terrier. Hon blev 17,5 år och kallades Chickie.

                        

Jag och min första hund Chickie

 

När hon var borta dröjde det några år innan jag skaffade ny hund, men 1978 var jag mogen för hundägande igen. Det blev två Afghaner. Dessa hundar ledde in mig i hundvärlden på allvar. Jag började på Brukshundklubben och blev medlem i Kennelklubben och ställde ut för första gången. En av dom blev då BIM valp för den världsberömde specialdomaren Bo Bengtsson och fick massor med priser. Sedan var jag fast i utställningsvärlden.

Jag utbildade mig till SBK Instruktör, ringsekreterare m.m. Afghaner är ju inga brukshundar, men jag lyckades faktisk med att få ett 3:e pris på en officiell lydnadstävling, så jag skaffade mig en Korthårig Collie, Jarry,  att jobba med och ställde ut Afghanerna. Alla tre var hanar.

Korthårs Collie hanen var också en historia. Ordföranden i Ölands Brukshundklubb ringde mig en dag och undrade om jag kunde "förvara" en Collie hane som Kronofogden skulle mäta ut. En ny lag, som blev väldigt kortvarig, hade trätt i kraft och man kunde mata ut djur, bara man hade en förvaringsplats under utredningen. Jag blev en sådan för Jarry. Jag hade ju gått massor med utbildningar, se nedan, och testade Jarry lite grann för att se vad han gick för. Han var ju bara 6 månader och en busig valp. Han svarade jätte-bra på allt detta och jag blev stört-förälskad i honom. Naturligtvis kunde jag inte lämna tillbaka honom till uppfödaren, utan jag köpte honom för lånade pengar faktiskt ;-)

Han blev  drygt 14 år och vi hade ett underbart liv tillsammans, även om han senare blev min dåvarande man Christers arbetshund.

 1982 stod jag som ansvarig arrangör av Ölands Brukshundsklubbs första utställning, det blev många efter det i såväl Ölands BKs regi som senare i Nybro Brukshundklubbs, Svenska Collieklubbens och Svenska Wheatenklubbens.

 Vi hade köpt in en Korthårs Collie tik som skulle passa Jarry och vår första valpkull föddes. Det var världens åttonde underverk! Vi ringde glatt runt till alla vänner och bekanta och berättade om den lyckliga tilldragelsen.

 Vi tränade, tävlade och ställde ut våra hundar och reste land och rike runt.

1986 blev jag tillfrågad om jag ville döma på en inofficiell utställning. Jag tackade ja, och efter några sömnlösa nätter åkte jag ner till blekinge och utställningen. Jag gjorde nog ganska bra ifrån mig, för efter denna  första utställning fick jag många förfrågningar.

På utställningen i Malmö 1985 såg vi en Wheaten för första gången och blev störtförälskade, ”en sån skall vi ha”, sa vi, men det var inte lätt att hitta en uppfödare på den tiden, slutligen fann vi en och i september 1986 kom så vår första Wheaten till oss, Brösings Kilalla. Den 11 februari 1988 föddes vår första Wheatenkull. Världens nionde underverk!!!

 När vår veterinär besiktigade vår andra wheatenkull, sa han,

- detta kommer att bli er ras i framtiden.

-Tänk vad rätt han hade...

Detta var rasen för oss, som med sitt härliga temperament, sin användbarhet och sin underbara päls totalt intagit våra hjärtan och sedan många år har vi numera bara Wheaten.

 I februari 2018 skildes Christer och jag. 

Numera äger jag själv kenneln och hundarna.

Den 3 januari 2020 träffade jag Conny von Reis som ganska snart blev involverad i hundarna. Den 21 oktober 2023 gifte vi oss på Glashotellet i Kosta, där vi även förlovade oss 2021.

 Vill du läsa mer om mitt hundliv köp gärna boken

Mina Wheatenår

Utbildningar/meriter

 Som tidigare nämnts är jag utbildad A instruktör i hundtjänst i SBK samt bevaknings- och hundtjänstinstruktör i flygvapnet. Jag är ringsekreterare och har godkänt centralprov för blivande utställningsdomare (Anatomi och bedömning), som jag av olika anledningar inte fullföljde till att ta certrättigheter. Utöver detta har jag genomgått ett flertal kurser i valputveckling och beteende för bl.a. Sven Järveryd och Erik Wilson. Wheatenklubbens genetik- och anatomikurser, ett flertal kurser för uppfödare i SMÖKKs regi och mycket, mycket mer. Jag har också haft många styrelseuppdrag inom hundorganisationen bl.a. sekreterare i SBK Smålandsdistrikt, sekreterare och ordförande i Svenska Wheatenterrier klubben samt ordinarie ledamot i Wheatenklubbens styrelse och ordförande i Svenska Wheatenklubbens Region Öst under många år.

Sedan mitten av -80 talet har jag åtagit mig att döma alla raser på inofficiella utställningar. Jag har också varit inbjuden att döma rasspecialer av respektive rasklubbar för Collie, Boxer, Airedale Terrier och Wheaten Terrier i Sverige men även i Irland, rasens hemland, 2015. Breed Specialty 21 November då jag även var inbjuden av Irländska Terrierklubben att hålla en föreläsning om rasen för inbjudna domare samt uppfödare och andra rasintresserade.

Kickie-foerelaeser-paa-Irlaends.jpg

MÅL

 Målet i avelsarbetet har alltid varit att föda upp friska och mentalt stabila hundar i första hand, och många hundar från vår uppfödning är och har varit karaktärstestade, mentalbeskrivna och mentaltestade. Har också alltid försökt att se till rasens ursprung och användning. När vi hade Korthårs Collie var det naturligt att ta in nytt blod från rasens hemland England. Med Wheaten Terriern har det varit lika naturligt att i första hand ta in nytt från Irland.

Många Wheatens från Villa Rosa används också i praktisk jakt och eftersök. Idag är jag själv inte aktiv i skogsarbete och utställnings-ringarna med hundarna pga ålder och handikapp. men många valpköpare håller fanan högt på tävlingsbanorna och i skogsen.

 Anatomin har alltid varit väldigt viktig, eftersom vi arbetat med våra hundar och vi har haft turen att få köpa in och föda upp många mycket fina, välbyggda och rastypiska hundar. Detta har också visat sig i utställningsringarna och många hundar som vi ägt och/eller fött upp är Champions och även högt betitlade med många Champion- och Vinnartitlar i flera länder, såsom Sverige, Norge, Finland, Danmark, Irland, Tyskland, Luxemburg, Frankrike, Polen, Tjeckien, Ryssland, USA, Canada, Australien mfl.

 Har även fått äran att exportera hundar/valpar till många uppfödarkollegor runt hela vår jord och så även familjehundar.

 Är mycket stolt över att ha exporterat tre hundar tillbaka till rasens hemland Irland.  En av dem är DECH SUCH IECH Villa Rosas Jill Na Lausitz CW som är den första, och kanske enda, svenskuppföda Wheaten att bli Irländsk Champion och att få titeln Celtic Winner! För den bedriften har vi fått ett diplom från Irländska Kennelklubben.

Jag har medverkat i Linné Universitets (tidigare Kalmar Högskola) utbilning av miljöinspektörer. Där jag hållit föreläsning över internet samt att de även varit på studiebesök på kenneln med rundvandring och frågestund.

Mitt stora fritidsintresse hundar, har gett mig många vänner över hela världen och Villa Rosas har världens bästa "valpköpare"!

Kickie von Reis

28 december 2017 publicerades Kickies bok "

Mina Wheatenår"!

Boken-framsida.jpg

                           

Introduction of Kickie

 

Kickie-med-I3valpar.jpg

I am Kickie von Reis and live in Emmaboda south east Sweden.

 I ​would like to tell a little about myself and my big interest in dogs.

 I use to joke and say,

”If I have lived an earlier life, I think I was a dog then!”

 

Since I was a little baby, I have loved dogs and have had a special ability to get along with them. My mother was scared to death more than one time when she found me talking to and petting some known aggressive dogs, but strangely enough I was never attacked.

 When I got a little bit older I harassed all dog owners in the neighbourhood and relatives as well, by knocking their doors asking: - Can I walk your dog? At home my nagging about wanting a dog was of course excruciating.

 Eventually, when I was 9 years old I got my first dog, a mixed breed, and her sire was an Irish Terrier. She lived in 17,5 years and was called Chickie.

                             

 Me and my first dog Chickie.

When she was gone, it took some years before I got a new dog, but 1978 I was ready to be owned by a dog again. I bought two Afghan Hounds. These two dogs were litter brothers and they took me into the dog world. I joined  ”Brukshundklubben” (a club for working dogs) and became a member of the Swedish Kennelclub and I went to a dog show for the first time. One of them became BOS puppy for the wellknown special judge Bo Bengtsson and won a lot of prices. After that the I was stuck in the show-world.

I learned to be an instructor (a kind of teacher for dog owners), ring stuard etc. Afghan Hounds are not working dogs, but I succeded actually to get a 3rd price in a obedience trial with one of them. So I bought a Smooth Collie for working and showed the  Afghans. All three were intact males.

 1982 I was responsible for the first dog show held by Ölands Brukshundsklubb. It happened to be many after that, held by different Clubs like The Swedish Wheaten- and Collie Clubs.

 We had found a Smooth Collie bitch that suited the male I already had “Jarry” and our first litter was born. To us it was the eight wonder of the world! Happily we called all friends telling about the wonderful news ;-)

 We trained, competed and showed our dogs and went close and far.

 At the show in Malmö 1985 we saw a Wheaten for the first time and fell in love. ”We want a Wheaten”, we said, but it wasn’t easy to find a reputble breeder at that time, but finally we found one and in September 1986 our first Wheaten arrived. In February 1988 our first Wheaten litter was born.

When our veterinarian examined our second litter, the B-litter, he said:

”- This will be your breed in the future”.

So right he was!  This was the breed for us. With the lovely temperament and the wonderful coat, they have totally captured our hearts and since 1999 we have had just Wheatens.

 Chris and I were divorced in february 2018.

Today I own the kennel and the dogs by myself.

The 3rd of January 2020 I met Conny von Reis and he was quite soon involved with the dogs. The 21st of October 2023 we got married in the Glass Hotel in Kosta, where we actually ere engaged in 2021.

Educations and merits

As mentioned before I’m an educated instructor by SBK (The Swedish Working Dog Club). I’m also educated dog trainer in the Swedish Air Forse. I’m ringstuard and have passed the examination for prospective show judges (anatomic and judgeing) by the Swedish Kennel Club, but because of some reasons I didn’t fullfill to get the CC rights.

I have also joined a lot of classes held by the Swedish Kennel Club, Special Clubs and Breed Clubs, about raising puppies, menthality etc. and some of the wellknown teachers are Sven Järveryd and Erik Wilson. I have also joined classes in anatomic and genetic studies, breeders educations to mention some of them.

 I have been a member of a lot of commites, like Hon. Secretary in SBK Småland, Secretary and Preident of The Swedish Wheaten Club and a board member of SWTK for many years  and Chairman of Region East.

 Since 1987 I have been jugdging at all breed Open Shows. I have also been invited to judge at Breed Specalties for the Swedish Collie Club, The Swedish Boxer Club, The Airedale Club and The Swedish Wheaten Club. At the Swedish Wheaten Club Show in Stockholm 2004 I had an entry of 98 Wheatens.

In 2015 I was invited by the All Terrier Club in Ireland to hold a speech about the breed and the day before judge a breed specialty held by the Irish Softcoated Wheaten Terrier Club. Read more>>

BIS-o-Reserve-BIS-Dublin-21.jpg

 

GOAL 

My goal in the breeding programe has always been to breed healthy dogs with good temperament, and many dogs from from us are "mentaltested" with very good points.

 I ​have always looked for the origin of the breeds I have bred. When we had Smooth Collies, it was natural to bring in new blood from England, the county of origin, and to cooperate with breeders there. Now when I have Wheatens it is as natural to bring in new blood from Ireland and to cooperate with and learn from the Irish breeders.

Many Wheatens from Villa Rosa are also used in practical hunting and game tracking. Lately I have not been able to work and show my dogs. Because og the pandemy but also because of age and disability.

 The anatomic has been very important, since we have been working our dogs and we have been very lucky to be able to buy and breed many excellent dogs up to the breed standard. What has shown up in many showrings around the world. There are several dogs we have owned and/or bred who has gained many Champion and winner titles in many countries like Sweden, Norway, Finland, Denmark, Ireland, Germany, Luxemburg, France, Poland, Czechia, Russia, USA, Canada, Australia etc.

 Have also been honoured to export dogs and puppies to many breeder colleges around our world and so even family dogs.

Am also very proud of having exported three dogs back to the county of origin, Ireland. One of them is DECH SUCH IECH Villa Rosas Jill Na Lausitz CW who is the first, and probably only, Wheaten bred in Sweden to become Irish Champion and to win the title Celtic Winner! For that we have got a diploma from the Irish Kennel Club.

I have also participated for many years in the Linné University education of government inspectors where I was holding a video lecture over the internet and they used to visit the kennel for learning and questions.

 

Jill-BOS-Dublin-08-2.jpg

VDHCH SUCH IECH CW-08 Villa Rosas Jill Na Lausitz

 

My big interest and hobby "DOGs" has given me a lot of very good friends all over the world and Villa Rosa has the best "puppy buyers! in the world! <3

Kickie von Reis

28 December Kickie Norrby's book "Mina Wheatenår" was published in Swedish.

Unfortunatley I havn't had possibility to publish it in English

kennel

copyright villarosa.se

Share |