HOME ABOUT ME THE BREED SHOP HUNDAR/DOGS ART CONTACT PHOTO LINKS

 logga.jpg   villarosa.se

                   KENNEL VILLAROSA                            ​SOFTCOATED WHEATEN TERRIER                 Last update 2024-02-20

                                     

     

Eyes/Ögon

Ögondefekt/missbildning hos valpar

Ögonsjukdomar på Irish Softcoated Wheaten Terrier

 

 

Vi har haft Wheaten terrier sedan 1986. Eftersom vi hade korthårig Collie och Bouvier des Flandres när vi skaffade Wheaten var vi vana vid att både HD röntga och ögonlysa våra hundar. När så Wheaten kom in i kenneln blev det att vi röntgade lyste dem också. Vi hade aldrig några ögonsjukdomar på någon av våra hundar och till slut tyckte veterinären (Eva Gustavsson) som vi oftast konsulterade att det var slöseri med våra pengar och ögonspecialisternas tid som behövdes bättre till de hundägare med raser där det verkligen var problem.

 

Efter det har vi inte ansett att det funnits några problem och har därför inte ögonlyst våra Wheatens. Däremot har det blivit en del som är ögonlysta ändå, eftersom vi sålt ganska många till uppfödare runt om i världen som ögonlyst dem och hittills har alla varit ua.

 

Under åren har man hört rykten om att det fötts någon kull här eller där med ögonproblem och likaså har man blivit avrådd från att använda någon hane för att man hört att han gett ögonproblem. Detta har alltid varit andra eller tredjehandsupplysningar och källan har varit omöjlig att hitta och jag lagt det under skvaller och förtal, men dock ligger det kvar i minnet.

Några hundar är ögonlysta i Sverige (se avelsdata) men det är ett fåtal med anmärkning.

 

 2004  föddes det en kull valpar hos en svensk uppfödare, som när dom öppnade ögonen visade sig vara missbildade. Veterinär kontaktades som antog att tiken antingen ätit något olämpligt eller haft någon infektion. Två av valparna var illa affekterade och där var om jag förstått det rätt valpar utan ögon, mycket små ögon och andra missbildningar. Valparna togs bort. Veterinären ansåg att det inte kunde vara ärftligt och kombinationen gjordes om. Det blev återigen återigen en kull som hade missbildade ögon. Den här gången kontaktades ögonspecialist Eva Gustavsson och 2 valpar skickades för undersökning. Tyvärr kom dom bort på posten och kunde inte undersökas när dom återfanns. Någon diagnos blev inte fastställd. Tiken togs naturligtvis ur avel. Här finns även en tidigare kull på 90-talet med liknande  problem, där mamman till till den kullen är mormor till ovanstående kullar.

 

Sommaren 2011 får en uppfödare i Finland en kull valpar med liknande symptom. Halva kullen var drabbad. Uppsökt veterinär säger ungefär samma som den första som den svenska uppfödaren sökte, att det måste vara en missbildning pga att tiken ätit något olämpligt eller haft en infektion under dräktigheten. Den finska uppfödaren visste om den svenska uppfödarens fall och gav sig inte med detta utan väntade tills valparna var tillräckligt gamla för ögonlysning av en specialist. Ögonveterinären gav diagnosen Microphthalmia+colobom. 

Den finska kenneln är en gammal kennel sedan 60-talet och man har avlat på dessa linjer i alla år utan att ha drabbats tidigare så det slog ner som en bomb.

 

Kull född  i Polen 2012. Ny uppfödare som har sin första kull. Hon lägger upp bilder på valparna när dom är 4-5 veckor. Ett par av valparna ser konstiga ut i ögonen och flera uppfödare reagerar och kontaktar henne. Hon ögonlyser valparna hos en ögonspecialist i Warschava och alla utom en har colobom+lite annat  och veterinären klassar det som CEA (Collie eye anomali)

 

Pappan till den här kullen är en hund uppfödd av oss exporterad till Polen för snart 10 år sedan. Han är född 2002  är ögonlyst ua. Han har många kullar med olika tikar från olika linjer nere i europa. När han var yngre ställdes han ut och vann väldigt mycket och har många titlar. Han har varit en efterfrågad avelshane och har flera berömda avkommor. Tills nu har vi inte fått några rapporter om att avkommor har ögondefekter eller andra defekter heller.

 

Mamman till den här kullen kommer från ovan nämnda svenska uppfödare,  om hon är släkt med tiken som tidigare hade affekterade kullar vet jag inte, men jag antar att uppfödaren skulle berättat det för mig om så var fallet.

 

Vad som verkar konstigt är att det kommer som en blixt från en klar himmel första gången och att i stort sett hela kullar drabbas och inte enstaka individer som brukar vara vanligt vid ärftliga sjukdomar.

När jag berättade om dessa ögonsdefekter på Wheatenkklubbens uppfödarmöte framkom det att ytterligare en uppfödare i Sverige haft en kull med missbildade ögon där veterinären inte kunde ställa diagnos.

 

Gemensamt för de diagnosticerade kullarna är att många valpar har colobom.

 

I Finland forskas det en hel del på microphthalmia eftersom det tydligen även kan drabba människor och enligt Aya Lundsten är det en mutation i en gen.

 

Aya Lundsten har mycket information om forskningen i Finland hennes epostadress är: aya.geijes@pp.inet.fi

Även om det finns lite olika diagnoser och det forskas kring Microphthalmia kan vi inte vara säkra på att det inte är infektion som orsakar dessa missbildningar. Hundherpes tex. är en smittsam virus infektion som orsakat mycket valpdöd och andra missbildningar på småvalpar. En vuxen hund med herpes visar oftast inga symptom. Viruset kan även  "gömma" sig och syns då inte vid herpes test. Sedan kan det blomma up vid tex en dräktighet.

 

UPP»

 

Defected eyes in puppies

Eye diseases in the Irish Softcoated Wheaten Terrier

We have had Wheaten Terriers since 1986. Since we had Smooth Collies and Bouvier Des Flandres when the Wheatens first came to us, we were used to HD x-ray and examine the eyes of our dogs. So we brought the Wheatens to the eye specialist as well. There were never any remarks and one day the vet told us to stop it and save our money and the eye specialists  time to those with affected breeds who really needed their help and come back the day we get problems. After that we left the Wheatens home when going to the eye specialists.

Since we have exported some dogs to breeders in other countries there are dogs from us and their descendants  who have been examined and all has been confirmed clear so far.

During the years there have been rumours about litters been born with eye problems and advice/rumours about not using a special male since they have heard he had given eye problems. It has always been second or third hand advise and impossible to find out the source. I have not cared but have not forgotten.

Some dogs have had thir eyes examined in Sweden and a few with remarks.

2004 a litter was born in Sweden and servere eye defects was shown when they opened their eyes. The vet who examined them couldn't give a diagnosis, but thought it must be a kind of poisoning or infection during the pregnancy that has caused it. Two of the puppies were so servere affected that they were put to sleep and if I have understood it right there were also missing eyes. The vet said it couldn't be inherited so they made the same combination again with the same result. This time an eye specialist were consulted, but she couldn't tell a diagnos either and two of the puppis were sent to get a PM analysis. Unfortunately they were lost in the post and when found they couldn't be analyst. The mom was of course not bred from any more. In this kennel there were another similar case in the 90-ies, it was the granma who was the mother of that litter.

In Summer 2011 a breeder in Finland has a litter that shows the same symptoms when opening the eyes. 3 out of 6 puppies had servere eye defects. The contacted vet said the same as the Swedish vet above but the Finnish breeder knew about the Swedish cases and decided to wait until the puppies were old enough to make a real eye examination. The diagnosis was Microphthalmia + coloboma. The Finnish kennel is an old kennel existng since the 60-ies and they have been breeding those lines since then without any problems so this came as a real surprice.

Litter born in Poland 2012. New breeder and her first litter. She puts up photos of her puppies when they are 4-5 weeks old. A couple of the puppies have strange eyes and a couple of breeders reacts and contacts the breeder asking her to examine the puppies eyes. They are examined by an eye specialist in Warschava and all except one are defected with coloboma + micro papill and the diagnosis is CEA (Collie eye Anomalia)

The sire of this litter is bred by us and exported to Poland som 10 years ago. He was born 2002 and his eyes are examined clear. He has sired many litters with many females down in Europe. When he was younger he was shown a lot and has won many Champion titles. He has been a very much asked for stud dog and has many famous of-spring. Untill now there have not been any reports of eye defects in his off-spring.

Mother of this litter is bred by the above mentioned Swedish breeder. I so not know if she is related to the female with the earlier litters but I suppose the breeder would have told me.

What is strange is, it shows up totally unexpected and that often whole litters are affected and not one or two individuals that mostly is common in inherited diseases.

When I spoke about these eye defects at the breeders meeting held by the Swedish Wheaten Club it showed up there was another case in Sweden with similar defected eyes and where the vet couldn't give a diagnosis.

Common for examined litters are pups with diagnosis coloboma.

In Finland is a research of Microphthalmia, and this can even happen to humans, and is caused by a mutation in one gene.

Aya Lundsten has a lot of information of the research in Finland and the collecting blood for DNA samples. Her email is aya.geijes@pp.inet.fi

LINKS
Microphthalmia      CEA in Swedish     CEA in English

Wheaten Health Initiative

UP»

 

Ett defekt öga/One defect eye

IMG_2454.JPG

oega-2.jpg

oega-1.jpg

oega-3.jpg

Share |

copyright villarosa.se

Share |