HOME ABOUT ME THE BREED SHOP HUNDAR/DOGS ART CONTACT PHOTO LINKS

 logga.jpg   villarosa.se

                   KENNEL VILLAROSA                            ​SOFTCOATED WHEATEN TERRIER                 Last update 2024-04-27

                                     

   Banner2.jpg

BIS-o-Reserve-BIS-Dublin-21.jpg
Dog Show and Seminar in Dublin 21-22 November 2015

Going to Ireland

I would like to tell you about what happened September the 1st when I found a mail in the spam box from someone named Fionnuala Malone. While the head line said "All Terrier..." I set it as non spam and made it possible for me to read.
The mail showed it was from the secretary of the All Terrier Club in Ireland and it was an invitation to come and talk about Wheatens at their seminar November 22nd in Dublin. I was very honoured and thought "Oh my God, can I do this?!"

After I had asked Chris what he thought, I decided to answer the mail with a: "Yes I would be delighted to do that". The answer started a big work for me to put together a talk for 1,5 hours in English!

When that was done it was time to get good photos to illustrate it. I have some thousands in my computer and with help from many breeder colleges and other people interested in taking good photos I got a nice photo collage to work with. Thanks to you all for letting me use your wonderful photos!!

Seminariet.jpg

The talk was about how Chris and I found the breed and about our thoughts and goals when breeding. There were some history about the breed in Sweden since we came in in 1986 and the development up till today.

I also talked about working Wheatens and what an all-round dog the breed is.

Of course there were a big section about the coat, the structure and development and how important the breed type is.
Ann Ingram, who had her talk before lunch, did also point out the importance of breed type.

I also pointed out how important the breeders and judges from Ireland are!

In the 2nd part I talked about the breed standard and how to interpret it. For that I had lots of photos to illustrate the different parts of the dog.

In the last part the were a slideshow of photos showing Wheatens in many ways and how useful they are.

After that two litter brothers with different coats were shown and the participants could put their hands on them to feel the coolness in the correct coat.

Dublin-Hands-on-efter-the-s.jpg

I would like to thank the All Terrier Club for inviting me to this event and I was very honoured to get the invitation. It was a day I will never forget!

Kickie-foerelaeser-paa-Irlaends.jpg

When the secretay of the breed club got to know I had said yes to the seminar she asked if I would like to judge a show there as well. I said "yes" to that too and the club got permission from the Irish Kennel Club.

There were some 31 dogs entered to the show, and the committe was very pleased of that entry.

Judges-catalogue.jpg

I found the quality over all very good of the dogs and though a slippery wooden floor most of them could manage to move freely.

I would like to thank everybody who showed their beautiful dogs for me and I'm very honoured you entered them for me.

Vinner and Best In Show IECH GBCH Feanaro Nialla Naomahn CW08 ANCH 09 10 11 owner Richard Dalton breeder Marianne Baas Becking NL. A stunning dog!

Reserve Best in Show Kealdale Nutmeg JUNCH JCV15 owner Susan Kealy breeder Jennifer Kealy. A very nice and feminine young bitch!

Best in Show puppy Celtannia Extra confident at Kinnalean owner Bev Hanna GB
A very promising pup!

Best In Show Veteran IECH GBCH Kinnalean Quietly Confident owner Bev Hanna GB
A veteran in excellent condition!

Se photos of the winners further down.

I was also precentet for a lot of lovely gifts that Icould bring home as a memory of the lovley event!

Thank you all for some Lovely Days
Kickie Norrrby

 

UP»

Irlandsresan 

Tänkte att jag skulle berätta lite om hur jag den första september hittade ett mail i spamboxen från någon Fionnuala Malone. Eftersom överskriften var "All Terrier..." bockade jag av den som icke spam och kunde då läsa den.

Mejlet visade sig komma från den Irländska Terrierklubbens sekreterare och det var en inbjudan att komma och föreläsa på deras seminarium den 22 November i Dublin. Jag kände mig överväldigad och tänkte "Kan jag göra detta?"

 

Efter att jag pratat med Chris svarade jag ja och satte igång ett gigantisk arbete med att få ihop en förläsning på engelska som skulle vara i ca 1,5 tim. När texten var satt gällde det att få tag på bra bilder. Jag har ju ett antal tusen i mitt arkiv i datorn och med hjälp från flera uppfödarkollegor och andra fotointresserade fick jag ihop ett bra fotocollage. Tack alla ni som ställde upp med bilder!

Seminariet.jpg

 

Föreläsningen handlade om hur Chris och jag kom in i rasen och hur vi tänkt och jobbat i vår avel. Den handlade också om en väldigt övergripande svensk historia från det vi började med rasen 1986 och hur den har utvecklats genom åren.

 

Den handlade om arbetande Wheaten och hur mångsidig rasen är.

 

Naturligtvis hade jag ett långt avsnitt om pälsens beskaffenhet och utveckling och om hur viktig rastypen är. Även Ann Ingram, som föreläste på förmiddagen, pratade en hel del om vikten av rastyp.

Jag poänterade också hur viktiga uppfödarna och domarna från rasens hemland Irland är!

 

Därefter föredrog jag rasstandarden och hur den skall tolkas med många bilder som illustrerade den.

 

Avslutningsvis visade jag ett bildspel på hundar i många olika situationer som visar på hur härlig och användbar vår ras är.

 

Därefter kom två vuxna hundar, kullbröder, som visade på hur olika pälsarna kan vara i samma kull och som deltagarna kunde stoppa händerna i och känna på.

Ja vill tacka Irländska Terrierklubben för inbjudan till detta och jag kände mig mycket ärad av att få delta. Det blev en dag jag aldrig kommer att glömma!

Kickie-foerelaeser-paa-Irlaends.jpg

 

 

När Irländska Wheatenklubbens sekreterare, Jennifer Kealy, fick veta att jag tackat ja till förläsningen bjöd hon in mig att döma en rasspecial dagen innan. Det tackade jag också ja till och hon ansökte hos Irlänska Kennelklubben och fick klartecken till detta.

Judges-catalogue.jpg

Till utställningen var det 31 hundar anmälda något som räknas som mycket där.

 

Kvaliten på hundarna var överlag mycket bra och trots ett halt parkettgolv hade de flesta hundarna utmärkta rörelser och kunde röra sig fritt på detta underlag.

 

Vinnare och Best In Show blev IECH GBCH FeanaroNialla Naomahn CW08 ANCH 09 10 11 äg. Richard Dalton  uppf Marianne Baas Becking NL  

En alldeles utmärkt Wheaten!

 

Reserve Best in Show blev  Kealdale Nutmeg  JUNCH JCV15  äg Susan Kealy  uppf. Jennifer Kealy  En mycket vacker och feminin ung tik!

 

Best in Show valp blev  Celtannia Extra confident at Kinnalean  äg Bev Hanna GB

En mycket lovande valp!

 

Best In Show Veteran  IECH GBCH Kinnalean Quietly Confident äg Bev Hanna GB

En veteran i utmärkt kontition!

Se bilder på vinnarna längre ner.

Tack till alla för några underbara dagar!

Kickie Norrby

UPP»

Best In Show

BIS-F-Niallan-Naomhan.jpg

 

Kickie-N-o-Jennifer-K.jpg

Reserve BIS

Reserve-BIS-K-Nutmeg.jpg

 

Nice-memories-from-Ireland.jpg

BIS puppy

BIS-puppy-21nov15.jpg

 

Gifts-from-Ireland.jpg

BIS veteran

BIS-Veteran-K-Quietly-Confi.jpg

 

Bracelet-from-Debs.jpg

BIS & Reserve BIS

 BIS-and-Reserve-BIS.jpg

 

copyright villarosa.se

Share |