HOME ABOUT ME THE BREED SHOP HUNDAR/DOGS ART CONTACT PHOTO LINKS

 logga.jpg   villarosa.se

                   KENNEL VILLAROSA                            ​SOFTCOATED WHEATEN TERRIER                 Last update 2023-02-05

                                     

Rosie's ögon/eyes

Här är berättelsen om Rosies ögon

Det kommer att finnas svar på alla anlyser som görs på Rosies ögon.

 

Detta har hänt:

På morgonen den 22/9-2009 väcker Chris mig som vanligt.  Han berättar att Rosie inte ville komma ut ur buren. När jag kommer ner välkomnas jag inte av henne som jag brukar och förstår att allt inte står rätt till.

 

Jag börjar med att gå igenom henne och upptäcker ganska snabbt att hon blundar hårt med höger öga. Jag försöker titta i det men det är fastklibbat. Jag baddar upp det, men hon drar in det under 3e ögonlocket, så det går inte att se något. Jag sköljer ur det och får ut en rejäl varklump. Ögat ser inte alls bra ut, så jag ringer till vår veterinär Carola Axberg som tycker att vi skall komma med henne direkt. Jag ringer då Chris som är på väg till jobbet. Han vänder och kommer hem och hämtar Rosie.

 

Carola säger att det inte ser bra ut alls och remitterar henne till Läckby Djursjukhus för undersökning och behandling. Chris åker dit med henne och dom lägger in henne och ger henne behandling direkt. Trycket i ögat är mycket högt och dom måste få ner det annars mister hon synen, kanske även ögat.

 

Dagen efter hade dom fått ner trycket, men det steg igen under kvällen. De letade efter  en ögonspecialist som kunde se om det var något ärftligt hon lider av.

 

Den 25 hade vi fått tid hos en ögonspecialist som gjorde en första undersökning när jag var där, men eftersom trycket var så högt var det svårt att se något. Vad hon kunde se var att linsen såg normal ut.

Hon får stanna där över helgen för observation och och försök att rädda ögat.

 

Vi inser hur allvarligt det är och jag skickar en mail till Amerikanska uppfödarlistan där jag frågar om någon varit med om något liknande, se nedan.

 

På lördagen ringer Ögonspecialisten (Carina Åkesson) och berättar att hon lyckats få ner trycket och att det hållit sig nere hela natten. Hon hade kunnat undersöka ögat och såg att linsen var luxerad, att det såg lite annorlunda ut mot vad det brukar, men sa att linsluxation är ärfligt. Detta var ju naturligtvis ett jätte-tråkigt besked. Jag kontaktade John (hennes uppfödare direkt) och han satte igång med ett enormt arbete samtidigt som hans son ligger på sjukhus, sjuk i svininfluensan.

 

Han lyckas finna ut att man precis hittat den muterade genen som orsakar PLL (den ärftliga linsluxationen) och kontaktar veterinärerna (forskarna) och får komma med, med Rosie och hennes närmaste släktingar i deras hälsoprogram.

 

På lördagskvällen stiger trycket i ögat igen och vad man än gör så lyckas man inte få ner det.

 

På måndagen opereras ögat bort.

Carina ringer efter operationen och berättar att ögat såg "konstigt" ut när hon tagit ut det och  hon hade bestämt sig för att skicka det på analys.

Hon tyckte inte det såg ut som linsluxation i alla fall.

 

Rosie hämtades hem på tisdagseftermiddagen och har återhämtat sig fint. När pälsen vuxit ut  över det bortopererade ögat kommer det knappt att märkas. Själv verkar det inte som hon fattat att hon bara är enögd numera.

 

Den 19/10 Ögonlystes hon med ua på ögat hon har kvar. Hon lystes av Christopher Martinsen.

 

 

 

 

 

 

Analys av bortopererat öga:

Lab

Analys:

Utlåtande

Pad1 organ/vävn-Bio-Vet

B 2009-11851

Ett helt öga insänt. Ögat uppvisar ingen linsluxation. Linsen har också ett normalt histologiskt utseende.

En mild gangliecells förlust ses i inre retina, vilket kan vara tecken på en glaukomatös retinopati av mild grad. I filtrationsvinkeln ses en normal spaltbildning. I perifera kornea föreligger en stromal keratit med neovaskularisering samt infiltration av enstaka lumfocyter och plasmaceller. Dessutom förekommer melanin-innehållande celler i periferin av inflammationen. Denna inflammation griper även över på delar av ciliarkroppen och dess intilliggande sclera. Denna milda moneonukelära inflammation involverar filtrationsvinkeln och kan ge försämrat avflöde med glaukom dom följd.

Sammantaget en stromal keratit med intilliggande främre uveit/sklerit

PAD: Stromal keratit med mild främre uveit

STINA EKMAN/UJO

 

Ovan resultat säger att det var en mild inflammation som orsakade alltihop och varför medicinen inte tog är en gåta.

 

Inflammationer är INTE ärftliga.

 

Så det var alltså INTE linsluxation, ärftligt glaucom eller någon annan ärftlig ögonsjukdom.

 

Resultatet från DNA testen visar på att varken hennes mamma, syster eller hon själv har genen för lins luxation. Se nedan.


 RESULT DNA TEST

 

Hi John,

Hope you are well! We've tested the three dogs below for the current PLL-DNA test offered by our diagnostics department here at the AHT, and you'll be happy to know that all are clear of the mutation, having normal copies of that particular gene.

If I remember correctly though, you told me that the luxation in Killeshin Grainne was uniocular? If her other eye doesn't luxate, then I would suggest that the cause is non-hereditary, as both eye's should eventually be affected when due to a genetic mutation. The most likely cause would be trauma, but you would have to take that under advisement with a veterinary ophthalmologist.

Killeshin Gael,
Killeshin Anu,
Killeshin Grainne

Best regards,

Bryan McLaughlin
Animal Health Trust
CPM
Lanwades Park
Kentford
Newmarket
Suffolk
CB8 7UU
U.K.


The result of the analysis is now translated into English down in yellow. thanks to Lydia Kearny for the help.

 

Analysis of off operated eye: (I think this means "removed eye")

Lab

Analysis:

Statement

PAD1 organ / tissue-Bio-Vet

B 2009-11851

A whole eye submissions. The eye shows no linsluxation. The lens also has a normal histological appearance.

A mild loss of ganglionic cells seen in the inner retina, which can be signs of a glaukomatös retinopathy of mild degree. In the filtration angle is considered a normal column formation. The peripheral cornea is a stromal keratitis with neovascularisation as well as infiltration of single lumfocyter and plasma cells. In addition there are melanin-containing cells in the periphery of the inflammation. This inflammation empt even over the parts of ciliarkroppen and its adjacent Scler. This mild inflammation involving moneonukelära filtration angle and may cause deterioration of the drainage with glaucoma because of the Court.

Overall, an adjacent stromal keratitis with anterior uveitis / scleritis

PAD: Stromal keratitis with mild anterior uveitis

Ekman / Ujo

 

19/10-2009

We had her remaining eye checked by Christopher Martinsen and it is Ok and show no signs of any inherited disease. English

 The story about Rosies eyes in mails I have sent to the American breeder list.

 Mail till amerikanska uppfödarlista/My mail to the American Breederlist:

 25/9/2009

Hi all

 One of our dogs a young bitch is servere ill. There is no risk for her life, but for her right eye. Tuesday morning when Chris got up she didn't want to come out from her crate. Chris took her out from the crate in a leach and gave her food, what she ate with good apetite and let her out together with Razzle and Snorre and she was as happy as normal.

 He came up and woke me up telling me that she didn't want to come out from her crate. I made myself ready for the day and Chris left for work. When I came down the stairs she didn't come up to me to great me as she uses to do, but stood there with the tail hanging down.

 I went to her and looked through her and found that she had a kind of inflammation in her right eye. I cleaned it and had a look and saw this was NOT good. I phoned my vet and she said bring her in. I phoned Chris who turned back home got her and went to the vet. When he came to the vet she said, oh my, this is not good and this is nothing for me and called the animal hospital and Chris went there with her. She had very high pressure in the eye and they put her on the best treatment they have. Yesterday the pressure went down and was down all the day and they called me to take her to an eye specialist to have her eye checked for inherited desease.

 They called this morning telling we had time to the eye specialist 1.30 pm in Kalmar. They also said the pressure in the eye was up again and they had problems to get it down. Chris was in Kalmar but couldn't go with her so I went there.

 It was nice to se her again, though she didn't realize it was me first. I took her out to the car and we went to the specialist. The specialist checked here eyes many times with the special equipments, checked the pressure we talked she checked her again, thought a while and finally decided to keep her over the week-end to se if she could save the eye. That is where we are now. The specialist vet told me that the prognosis is very bad and she will call tomorrow again. She will try another medicine that they havn't given her at the hospital to se if that can get the pressure down.

 The thing is we can't understand what causes this and the high pressure!!! It is out of all known causes even the inherited ones, since they do not come this suddenly and in just one eye. The other is as OK as it can be. She has no infection, lots of bloodtests are taken.

 Have you ever heard of  something like this?

 Kickie Norrby

 26/9-2009

The specialist vet called this morning saying she had got the pressure down and it had been down all the night. She had also been able to check her eye properly this morning and it is a lens luxation that causes the problems. The eye will probably be removed on monday and since this is inherited she should not be bred from. I'm glad she is so young so we haven't bred from her yet. She is an import and the breeder is contacted and has already started to find out from where this can come. This is so sad, since she is such a wonderful bitch with lovely temperament and she just loves puppies. She should have been such a wonderful mom.

This is the first time during the 25 years with Wheatens I have seen an eye problem. I have heard rumors over the years, but never heard anything from an owner or breeder directly.  

 Thanks to all of you who have answered my mail here on the list and private. You are such a good sourse of knowledge. I told the vet your suggestions and she said when there is a tumor the eye use to come out.

 Thanks for help and support

Kickie Norrby

 28/9-2009

Hi all,

thanks for all help and support. I have thanks to you, learned a lot about eyes and inherited eye diseases. I have also learned to know that they just now have found the gene that causes the inherited lens luxation (PLL). We will have her and as many relatives we can find tested whatever the outcome is, so there will be no doubt in the future.

 Here are the latest updates on her 1 PM our time.

The eye specialist have just called telling the surgery is done and the eye is removed.

They didn't manage to keep the pressure down and it rised again yesterday night, that's why they had to remove it.

She said the eye looked very strange, so she have sent it away for analysis.

So, now we are actually back to the first place.

We do not know what have caused it.

She said she was so sure it was a lens luxation, but after have seen the removed eye, she is not that sure anymore. There were other details that didn't look like a lens luxation, but on the other hand the eye have to and from been under very high pressure for almost a week, so that can also make it look strange.

She hadn't heard of that they have found the gene for PLL so she was very happy for that.

How and how we will scan the eye she has in the middle of october and take the gene test as well.

 Tomorrow we will get her home again after a week :-))

 This makes me feel a bit better, let's keep our fingers crossed and pray all prayers there are.

Kickie Norrby

 12/10-2009

 I'm glad and relived to give you the last update on the bitch with the bad eye. She has been home for two weeks and doesn't understand she only has one eye:)

She is as she alwas has been, a happy Wheaten with what all that means.

 Today the vet called and we had a long talk when she tried to explain the answer of the eye analysis to me.

Was not easy to understand all she said, but the most important was that it was an imflammation in a kind of "chamber angle" (directly translated from Swedish) that caused it all, and inflammations are not inherited. She was as happy as me since she has become very fond of her and thought it would have been too hard for such a nice and beautiful bitch.

So there were no inhereted glaucoma, no inherited lensluxation or any other known inherited eye disease to se in the eye.

How and how she will send a copy of all notes and answers to me, the analysis, all she has done.

 What the vet can't understand is why the medicine they gave her didn't work. It normally does with inflammations like this, and so far she has no answer.

 I have also sent the swabs for the DNA test for the inherited lens luxation, so we will get an answer of that soon as well.

 Kickie Norrby

 "I hope that you who were so quick in spreading rumours of Chris and me breeding from dogs with eye diseases are as quick to tell everyone this as well."

up»

copyright villarosa.se

Share |