HOME ABOUT ME THE BREED SHOP HUNDAR/DOGS ART CONTACT PHOTO LINKS

 logga.jpg   villarosa.se

                   KENNEL VILLAROSA                            ​SOFTCOATED WHEATEN TERRIER                 Last update 2024-07-11

                                     

     

coat/päls  standard  history  avel  health


Inför Svenska Terrierklubbens domarkonferens i november 2008, där Irish Softcoated Wheaten Terrier var en av konferensraserna, hade SWTK tagit fram ett raskompendium med kommentarer.

Kompendiet har tagits fram av Ingrid Olsen och Kickie Norrby med styrelsen och alla de uppfödare som deltog i uppfödarmöte hösten 2007 som ”bollplank”. Svenska Kennelklubben har sedan godkänt dokumentet i april 2008.

 

The Swedish Terrier Club arranges a breeders' conference every 3 years. In November 2008 the Irish softcoated wheaten terrier was one of the conferense breeds. The Swedish Wheaten Club has produced a breed compendium with comments. The compendium has been put together by Ingrid Olsen and Kickie Norrby with the assistance of the board of the breed club and the breeders who participated at a breeders' meeting in 2007.

It has been approved by the Swedish kennel club, SKK, and has been printed in Swedish as well as in English.

 

The Breed Compendum in English online!

Raskompendiet på svenska online!


Rasstandard

I Sverige lyder vi under FCI. Vilket betyder att den rasstandarden som vi har att följa är rasens hemland Irlands.

På Svenska Wheaten Terrier Klubbens hemsida hittar ni den svenska översättningen. Den ingår även i Raskompendiet som ni hittar om ni klickar ovan.

Breed Standard

Many countries around the world are under the FCI Breed Standard. That means it is the standard from the counrty of origin, Ireland.

There are a few countries who have their own standard, i.e. Great Briatain, USA and Australia.

Contact your Breed Club  to learn to know the standard and the interpretation in your country.

If you click above you will find the interpretation in Swedish and English The Swedish Wheaten Club made for the judges conference 2008.

  Faxe_redigerad-1.jpg

Share |

copyright villarosa.se

Share |